چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی(دوره اول) یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
چیزی که به نقد در اختیار شماست فقط امروز است

دیــــروز چکی است که باطل نشده

 فــــــردا یک چــک  وعده دار  است

 چیزی که به نقد در اختیار شماست

 فقط امروز است

 پس آن را عاقلانه خرج کنید!

انتهای پیام/.